Activități de bază ale Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureș

 1. Colectă, procesare, testare, stocare și distribuție sânge și componente sanguine
 2. Organizarea activității în domeniul transfuzional sub conducerea INHT
 3. Implementarea la nivel local a deciziilor INHT în CTS MM
 4. Acordarea de asistență medicală în domeniul transfuziei sanguine
 5. Monitorizarea alloimunizării feto-materne
 6. Efectuarea de teste contra cost în ambulatoriu (Ag HBs, Ag/Ab HCV, Ag/Ab HIV, Anti HTLV I/II, Anti-Treponema pallidum, grup sanguin OAB, Rh D, Atc.  iregulari antieritrocitari, TCD, TCI)
 7. Organizarea colectelor mobile în județ
 8. Organizarea activității de promovare a donării de sânge benevole și neremunerate și fidelizarea donatorilor, în vederea asigurării autosuficienței
 9. Promovarea și efectuarea transfuziei autologe programate, în vederea asigurării necesarului de sânge și componente sanguine
 10. Consilierea privind activitatea transfuzională la nivelul UTS-urilor
 11. Coordonarea metodologică și monitorizarea activității unităților de transfuzie din spitalele din județ.
 12. Reprezentare în Comisia de Hemovigilență a spitalelor
 13. Implementarea Sistemului de Management al Calității și a Sistemului de Hemovigilență în vederea asigurării unei maxime siguranțe a actului transfuzional, a securității donatorului și primitorului de sânge și componente sanguine.